tirsdag den 27. august 2013

Regning på ekstra fundering og bortkørsel af jord

I dag fik vi tilsendt regningen for ekstra fundering og bortkørsel af jord. Vi turde næsten ikke åbne mailen og se beløbet. Det har været en stor bekymring for os i dette projekt.

Jordbundsundersøgelserne viste i sin tid, at vi skulle 2 meter ned i jorden i den ene ende af huset og kun en halv meter i den anden ende for at finde bæredygtig jord. Oprindelig blev vi stillet i udsigt, at det hele sammenlagt ville komme til at koste 185.000 kr.

Denne enorme regning gjorde, at vi var på nippet til at droppe projektet. Vi fik sat en byggerådgiver på sagen, som forklarede os, at underentreprenøren havde beregnet prisen ud fra en sandpudefundering. Vi ville kunne gennemføre projektet billigere med en direkte fundering, fordi udgifterne til bortkørsel af jord da ville blive mindre. Efter enormt mange snakke frem og tilbage fik vi en dag meldingen, at underentreprenøren også mente, at der skulle funderes direkte. Så var vi klar, omend vi stadig havde ondt i maven, fordi regningen ikke kunne forudses, før de havde udført arbejdet.

Vi besluttede efter råd fra byggerådgiveren at hæve huset med 15 cm - dels fordi det så ville være muligt at plane mere jord ud omkring huset, men også fordi huset ellers ville komme til at ligge i et hul. Omvendt betød det, at vi kunne forvente en større ekstra-regning til fundering end oprindelig udmeldt. Vores byggerådgivers bud var dog, at de 15 cm kun beløb sig til ekstra ca. 10-15.000 kr.

Jord-regningen i dag lød på ca. 30.000 kr. Den ekstra fundering beløb sig til ca. 77.000 kr. Det er ikke fantastisk at skulle betale en ekstra regning over 100.000 kr., men det er tåleligt set i forhold til de 185.000 kr., som vi ikke ville kunne betale.


8 kommentarer:

 1. Tillykke med det - godt at det landede nogenlunde.

  SvarSlet
 2. Hej, tillykke med jeres nye hus. Jeg faldt tilfældigt over jeres blog, da vi selv står i præcis samme situation med vores byggegrund i Stenløse. Byggefirmaet har estimeret, at der skal bortkøres ikke mindre end 430 m3 jord, så jeg er interesseret i at høre, hvem I har fået til at køre jord væk til den pris?

  SvarSlet
 3. En underentreprenør (P.H. Jensen), som vores entreprenør benytter, sørgede for jordhåndteringen.

  430 kubikmeter jord lyder af helt vildt meget. Skal I have lavet kælder? Eller er jordbunden helt elendig?

  Hvis jeg var jer, ville jeg øjeblikkelig finde en byggesagkyndig og betale vedkommende for rådgivning. Vedkommende kan lave sine egne beregninger af, hvor meget jord der skal bortkøres. Vedkommende kan også - som i vores tilfælde - vurdere, om funderingsmetoden afføder mere jord end nødvendigt, om huset kan hæves osv.

  Vi startede med at skulle bortkøre 300 kubikmeter og endte med 120 kubikmeter takket være vores rådgiver. . Det kostede 230 kr. pr. kubikmeter + 89,70 kr. pr. tons i aflæsning. Bemærk, at der er flere ton, end der er kubikmeter. For tiden er det muligt at aflæse i Nordhavnen, hvor der er brug for masser af jord til udbygningen af havnen.

  SvarSlet
 4. Tak for dit svar. Vi skal ikke have kælder, men jorden er blød, så der skal graves 130 cm ned under hele huset + carport - ialt 226 m2.

  I byggefirmaets første oplæg havde de som i jeres tilfælde beregnet ud fra en sandpudefundering, hvilket betyder at der skal graves op yderligere en meter rundt om soklen. Desuden skråner grunden, og der skal også graves en del jord op for at gøre plads til faskine.

  Vi har en byggesagkyndig på sagen (vi har heldigvis en i familien), som også har anbefalet både at lave direkte fundering og hæve huset. Der vil dog under alle omstændigheder skulle fjernes temmelig meget jord.

  Den pris du nævner er på linje med de priser jeg selv har fundet, hvilket dog stadig er omtrent dobbelt så meget, som det koster andre steder i landet. Jeg ved også, at flere nybyggere i vores område for 1-2 år siden har fået fjernet overskudsjord for under 200 kr/m3 og undrer mig derfor over de tilsyneladende voldsomme prisstigninger.

  SvarSlet
 5. Vi slap for at skulle have en faskine, da der havde ligget et hus på grunden i forvejen, som havde været tilsluttet kloak-systemet. Egentlig ville vi gerne have faskinen, men da den både ville blive dyr for os, og da der skulle ligge jordvarmeslanger, hvor faskinen skulle være, endte vi med - efter god rådgivning fra vores entreprenør - at spørge kommunen, om vi kunne blive fritaget. Det blev vi.

  Vi har muligvis også betalt for meget for bortkørsel af jord. På et tidspunkt fik vi en pris på jordhåndtering af vores byggerådgiver, men jeg kan ikke finde lappen, hvor jeg skrev tallet ned. Jeg havde meget svært ved at undersøge priserne på nettet, hvor oplysningerne var sparsomme. Da jorden først var kørt bort, var det selvsagt ikke muligt at forhandle prisen. Prøv evt. at ringe til Kurt fra Måløv Maskinudlejning. Han rev det eksisterende hus ned for os, og han bortkører også jord. Vores indtryk er, at hans priser er rimelige.

  Har du prøvet at spørge, hvorfor det koster, hvad det koster at få kørt jord væk?

  SvarSlet
  Svar
  1. Vi skal også have lavet jordvarme og kunne bestemt godt undvære faskine, men det er desværre et krav i lokalplanen, at regnvand nedsives på egen grund.

   Jeg har skam spurgt, hvorfor det er er så dyrt, at få kørt jord væk. Forklaringen lyder, at jorden skal køres helt til Køge, fordi der ikke er nogle depoter tættere på. Deponiafgiften har jeg fået oplyst til 50 kr/ton, og det vurderes at hvert vognlæs tager 3 timer á 895 kr tur/retur inkl. af- og pålæsning. Dertil kommer forureningsscreening á 900 kr for hver 30 tons. Alle beløb er excl. moms. Der regnes med en massefylde på 1800 kg/m3.

   Når man regner det sammen, så bliver det desværre dyrt.

   Slet
  2. Det er også et krav i vores kommune, at regnvand skal nedsives på egen grund. Men vi fik dispensation, fordi der på grunden havde været et hus, som var tilkoblet kloaksystemet, og fordi jorden ikke var veldrænende.

   Jeg ved ikke, om det kan være til nogen hjælp, men et vognlæs var i vores tilfælde ca. 30.000 kg.

   Slet
 6. Hej

  Vi står og skal til at grave ud til vores nye hus om en uges tid med samme entreprenør som I brugte (LL byg) og de har rådet os til at vente med at få gravet ud til indkørsel og belægning og få lagt stabilgrus på, på samme tid, da det evt. vil kunne forskubbe sig under de store maskiner. Der er dog mange andre, der råder os til at få det gjort nu, da det kun vil blive dyrere hvis en brolægger/anlægsgartner skal gøre det senere og de fleste andre byggefirmaer tilbyder det da også som en ekstraopgave ved udgravning til fundamentet.

  Hvad gjorde I - fik I gravet ud og lagt stabilgrus med det samme eller ventede I til der rent faktisk skulle lægges belægning i haven? Og kan I anbefale en god og ikke for dyr håndværker til arbejdet, for jeg synes godt nok de er dyre, når man beder om tilbud på belægning (og de fleste antager, at der så allerede er lagt stabilgrus).

  SvarSlet