torsdag den 1. august 2013

Grå flamingo

Hele fundamentet er nu fyldt op med grå flamingo, som, hvis det skal være helt korrekt, hedder opskummet polystyren. Polystyren består af omkring 98-99% luft. 

Indtil videre er der (ifølge vores byggerådgiver) sket følgende:
- Fundamenter er støbt
- Skaw-blokke er monteret, berapning udvendigt
- Indvendig kloak er udført
- Omfangsdræn udført og der er planeret omkring bygning med grusfyld
- Nedgravning af regnvandsledninger og brugsvandsledning

Næste step er varmeslanger, resterende opbygning af terrændækket og støbning af betondækket. 


Set fra haven


Set fra stikvejen


Gæstebadeværelset med forsyning af vand til bruser (forrest), toilet (i midten)  og håndvask (bagerst)

Teknikrummet i bryggerset - en hel masse ledninger!!


Der, hvor betonen skråner, skal vores terrassedøre i værelserne være

Kontoret, som støder op til gæstebadeværelset med slangerne. Lige nu står der en rest flamingo

Claras værelse. Værelset slutter ved fordybningen midt i huset, starter i højre side ved revnen og slutter i venstre side, hvor billedet ophører.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar