onsdag den 28. august 2013

Så er der lagt spær

Tømrerne kom lidt for sent igang i forhold til, hvad vi havde fået af vide. Men nu er de i fuld sving.

Byggepladsen

Spærene er næsten lagt over hele huset

Spær i gangen


Stuen

Endegavlen mod haven

Køkken og gang. En stor rød jernbjælke er åbenbart nødvendig for at holde konstruktionen på plads. 

tirsdag den 27. august 2013

Regning på ekstra fundering og bortkørsel af jord

I dag fik vi tilsendt regningen for ekstra fundering og bortkørsel af jord. Vi turde næsten ikke åbne mailen og se beløbet. Det har været en stor bekymring for os i dette projekt.

Jordbundsundersøgelserne viste i sin tid, at vi skulle 2 meter ned i jorden i den ene ende af huset og kun en halv meter i den anden ende for at finde bæredygtig jord. Oprindelig blev vi stillet i udsigt, at det hele sammenlagt ville komme til at koste 185.000 kr.

Denne enorme regning gjorde, at vi var på nippet til at droppe projektet. Vi fik sat en byggerådgiver på sagen, som forklarede os, at underentreprenøren havde beregnet prisen ud fra en sandpudefundering. Vi ville kunne gennemføre projektet billigere med en direkte fundering, fordi udgifterne til bortkørsel af jord da ville blive mindre. Efter enormt mange snakke frem og tilbage fik vi en dag meldingen, at underentreprenøren også mente, at der skulle funderes direkte. Så var vi klar, omend vi stadig havde ondt i maven, fordi regningen ikke kunne forudses, før de havde udført arbejdet.

Vi besluttede efter råd fra byggerådgiveren at hæve huset med 15 cm - dels fordi det så ville være muligt at plane mere jord ud omkring huset, men også fordi huset ellers ville komme til at ligge i et hul. Omvendt betød det, at vi kunne forvente en større ekstra-regning til fundering end oprindelig udmeldt. Vores byggerådgivers bud var dog, at de 15 cm kun beløb sig til ekstra ca. 10-15.000 kr.

Jord-regningen i dag lød på ca. 30.000 kr. Den ekstra fundering beløb sig til ca. 77.000 kr. Det er ikke fantastisk at skulle betale en ekstra regning over 100.000 kr., men det er tåleligt set i forhold til de 185.000 kr., som vi ikke ville kunne betale.


onsdag den 21. august 2013

Indervæggene er nu færdige

Da jeg ankom til vores hus kl. 19.30 var gasbeton-mesteren ved at feje efter sit arbejde. Han er nu helt færdig med de indvendige beton-vægge. Nu kan vi gå rundt i hver eneste rum. Det er en fantastisk oplevelse. Det, som før var en forestilling inde i hovedet og en tegning på et stykke papir, har nu materialiseret sig så konkret, at vi kan fornemme, hvordan det færdige resultat bliver.

Næste håndværkere i rækken bliver tømrerne, som skal lægge spær.

Indgangen til bryggerset. Man kan kigge igennem bryggerset ind i køkkenet.

Køkkenet ca. midt i huset. Igennem døråbningen er det bryggerset, man kan se. 

Et kig ned igennem huset gang. Billedet er taget i kontoret. Til højre ligger værelserne og gæstebadeværelset. Til venstre ligger køkken og soveværelse

Huset set fra haven. Det er stuen, man kan kigge ind i. 

Huset set fra forhaven. Man kan se vinduet til kontoret. 

Huset set fra vejen

Huset set oppe fra haven.

Stuen set fra køkkenet

lørdag den 17. august 2013

Væggene er vokset endnu mere

I dag kunne vi gå rundt i badeværelset og soveværelset, hvor de indvendige vægge er rejst. Vi kunne få en fornemmelse af rummenes størrelse, lofthøjden og afstandene mellem tingene.

Gasbeton-mesteren bliver færdig tirsdag eller onsdag. På torsdag er det tømmerens tur.

Badeværelset med hul øverst, hvor vinduet skal sidde. Indgangen til soveværelset kan også ses. 

"Facaden" med vinduet i bryggerset (forrest) og vinduet i køkkenet (bagerst)

"Inde" i "huset". Flere af skillevæggene er under opbygning. I de to huller ud mod haven skal vinduerne i stuen sidde. 

Indgangen til badeværelset set fra soveværelset. 

Vinduet i køkkenet. Udsigten skal forbedres med lidt hvid puds til naboens bygning og grønne planter op ad bygningen på et tidspunkt. 

Gæstebadeværelset forrest og kontoret bagerst - set fra Claras værelse

Vinduet i kontoret


Claras værelse

Set fra haven - det er stuen forest i billedet.

onsdag den 14. august 2013

Væggene er vokset lidt

Arbejdet med væggene skrider fremad. I weekenden kan vi forhåbentlig gå rundt i rummene.

Tidsplanen for overtagelse af huset er nu igen 6. november. Det er vi super glade for. Vores byggeleder har hele tiden sigtet efter 6. november og forstod ikke, hvorfor vi havde modtaget en tidsplan, der angav 22. november som overtagelsesdag. Lasse Larsen har aldrig betalt dagbøder, og de har ikke tænkt sig at gøre en undtagelse i vores tilfælde, lød beskeden. Deres huse bliver færdige til tiden. Punktum! Det er skønt, fordi vi så kan nå at komme ud af lejligheden og få den renoveret inden den 1. december, som vi skal ifølge vores lejekontrakt. Hvis vi først kunne flytte ind den 22. november, ville vi skulle betale en måneds husleje mere (og bo her 3 uger yderligere).

Vi har i dag modtaget et tilsynsnotat med 8 spørgsmål til Lasse Larsen. Som bygherre ligger man ikke lang tid i hængekøjen og bare nyder byggeriet, som skrider frem. Vi har skullet drøfte radon-sikring, rensebrønde, niveau-fri adgang (som kommunen kræver) m.m. Vi har lært mange nye ord:). I morgen skal vi tale med vores byggeleder om murkrone, pladefalse kontra træfalse, murbindere, vægdimensionering og andet godt. Det meste af det, forstår vi ikke et hak af. Men ifølge vores rådgiver er der bygget lidt anderledes i praksis, end tegningerne og materialebeskrivelsen foreskriver. Hvorvidt det er et problem eller ej, ved vi ikke endnu.

Badeværelset. Det stykke væg, som rager lidt ud, markerer, hvor resten af væggen til badeværelset skal være.

Indgangene til huset: Bryggersindgangen yderst til venstre i billedet og hovedindgangen midt i billedet. 

Kig ned igennem huset fra stuen. 

"Facaden", som den ser ud lige nu inden murstenene

"Inde" i "huset" - lige nu gasbetonmesterens arbejdsplads

Huset set fra vejen.lørdag den 10. august 2013

Betonvæggene er under opbygning

Igår påbegyndte gasbeton-mesteren sit arbejde med bagvæggen. Det vil stå på lidt over en uge fra nu.

Her arbejdes

Indervæggene skal bestå af beton. Yderst skal der mures mursten op

Vi håber ikke, at arbejdet larmer for meget i ørerne på naboerne

Vi forstår ikke helt, hvorfor der er beton uden på betonen? Vi troede, at der skulle mures mursten op? Men måske skal de sidde udenpå igen?

tirsdag den 6. august 2013

Betondækket er lukket

I dag ser det sådan ud:

Hele fundamentet er fyldt op med beton - undtagen afløbene selvfølgelig. 

Nu kan vi gå på fundamentet. Betonen er tør. 


Det er gået stærkt de sidste uger. På fredag kommer gasbeton-mesteren og påbegynder rejsningen af beton-murene (bagvæggene).

Vores byggerådgiver mener, at der skal foretages en anden radon-sikring, end den P.H. Jensen har lavet. Lasse Larsen mener, at P.H. Jensens metode er helt i orden. Hvad gør man som bygherre, når man ikke har forstand på det? Om lidt skal jeg uddanne mig selv i radon-sikring af fundamentet på nettet. Jeg kunne ellers godt finde mere interessante måder at bruge min aften på:(.

mandag den 5. august 2013

Varmeslangerne er lagt

I dag er slangerne til gulvvarmen lagt - og vi har fået et svimlende betjeningspanel i bryggerset. I morgen lukkes betondækket.

Hvert rum har sin "spaghetti-cirkel". Ledningerne, der stikker op i luften, er vandforsyning/afløb.Betjeningspanelet i bryggerset til jordvarme og gulvvarme og hvem ved ellers hvad?

De orange rør med blå hat på ydersiden af fundamentet er afløbsrør til vores kommende tagrender. 

torsdag den 1. august 2013

Grå flamingo

Hele fundamentet er nu fyldt op med grå flamingo, som, hvis det skal være helt korrekt, hedder opskummet polystyren. Polystyren består af omkring 98-99% luft. 

Indtil videre er der (ifølge vores byggerådgiver) sket følgende:
- Fundamenter er støbt
- Skaw-blokke er monteret, berapning udvendigt
- Indvendig kloak er udført
- Omfangsdræn udført og der er planeret omkring bygning med grusfyld
- Nedgravning af regnvandsledninger og brugsvandsledning

Næste step er varmeslanger, resterende opbygning af terrændækket og støbning af betondækket. 


Set fra haven


Set fra stikvejen


Gæstebadeværelset med forsyning af vand til bruser (forrest), toilet (i midten)  og håndvask (bagerst)

Teknikrummet i bryggerset - en hel masse ledninger!!


Der, hvor betonen skråner, skal vores terrassedøre i værelserne være

Kontoret, som støder op til gæstebadeværelset med slangerne. Lige nu står der en rest flamingo

Claras værelse. Værelset slutter ved fordybningen midt i huset, starter i højre side ved revnen og slutter i venstre side, hvor billedet ophører.