søndag den 21. oktober 2012

Grund i sigte

Efter et halvt års konstant men udsigtsløs kiggen på boligsider dukker der en grund op. Hidtil har vi mest set grunde (med eller uden huse) lige op af motorveje, ringveje og lignende. Hovedstadsområdet er lige nu støvsuget for grunde, som vi kan betale. 


Søndag den 21.10.2012
På boliga.dk har vi set en grund (med hus på) i Birkerød, som måske kan være noget. Vi tager op og kigger på den. Den er meget smal, men området er tiltalende, så vi beslutter at kontakte sælger for en fremvisning.

Søndag den 28.10.2012
Sælger viser grunden frem til os. Det viser sig, at sælger er nabo til grunden. Det betragter vi som et plus, da han virker sympatisk. Huset på grunden bekymrer vi os ikke om, da det jo skal rives ned. Vi kigger på grunden og mulighederne for at bygge et hus på denne.
Mandag den 29.10.2012 og de kommende dage
Vi afgiver et bud på grunden i en mail til sælger. Sælger går ind i forhandlingen med os, og vi bliver hurtigt enige om prisen.

Herefter sætter vi vores respektive advokater igang med købskontrakten.


torsdag den 11. oktober 2012

Økonomien


Hvad koster det at bygge sit eget hus? Hvilke poster skal med i budgettet? 

For vores vedkommende skulle følgende poster med:

Grunden
Køb af grunden
Fliser
Græsplæne
Fældning af træer

Huset
Arkitekthonorar
Entreprisesummen
Ekstra fundering og bortkørsel af jord
Ekstra udgifter til inventar-tilvalg
Carport og redskabsskur

Byggeriet
Jordbundsundersøgelser og miljøprøver (inklusiv i entreprisen)
Byggetilladelse
Nedrivningstilladelse
Byggestrøm og byggevand
Køreplader (inklusiv i entreprisen)
Landinspektør: Afsætning af hus, servitut og byggelinieattest (inklusiv i entreprisen)
Landinspektør: opmåling af koter
Lukke for gassen
Skelbrønd
Faskine til afledning af regnvand (vi fik dispensation til at aflede i kloak i stedet)
Køreplader (inklusiv i entreprisen)

Rådgivning
Advokatsalær
Byggerådgiver

Tinglysning og stempelafgift
Skøde
Realkreditlån
Boliglån

Låne-omkostninger
Garanti for grundkøb
Bygherregaranti
Forhåndslånsgaranti
Kurtage realkreditlån
Lånesagsgebyr
Gebyr ekspedition af ejendomssag
Stiftelsesprovision boliglån
Ekspeditionsgebyr boliglån

Udover grunden, huset, carport og redskabsskur skal vi betale ca. 700.000-800.000 kr. til det resterende, som er listet ovenfor.

Vores erfaring er, at det godt kan betale sig at forhandle med banken. Her var der en del penge at hente.

Vi forventer også, at vores byggerådgiver tjener sin løn ind igen. I skrivende stund ser det ud som om, at han har sparet os for ca. 100.000 kr. til bortkørsel af jord i forbindelse med ekstra fundering.